Secretaris werkgroep persleidingen

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations

Secretaris werkgroep persleidingen

post-thumb

De ‘werkgroep persleidingen’ verenigt alle persleidingbeheerders in Nederland om samen het beheer van de persleidingen te professionaliseren.

Opdrachtgever: Stichting RIONED

Binnen de werkgroep werken we aan de volgende onderwerpen:

  • standaardiseren en uniformeren van de vaste gegevens, zoals objectkenmerken. Via het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) worden de objecten en objectkenmerken gedefinieerd. Hiervan maken we een linked data model.
  • standaardiseren van inspectieresultaten en de omzetten ervan naar maatregelen
  • standaardiseren van hydraulische gegevens om de prestatie van persleidingsystemen eenduidig vast te leggen
  • analyse van wanddiktemetingen om de afname van de wanddikte te modelleren
  • analyse van incidentenregistraties om inzicht in faalgedrag te vergroten

De komende twee jaar werken we aan de centrale opslag en visualisatie van alle gegevens, zodat een grote slag is te slaan in het verbeteren van gegevens en het lerend vermogen van de betrokken partijen te vergroten. De centrale en uniforme gegevens helpen in onderzoek, ontwikkeling van nieuwe analyse tools en apps.

Meerdere keren per jaar organiseren we landelijke bijeenkomsten en studiedagen waar de opgedane kennis wordt gepresenteerd.

Op de projectwebsite over persleidingen delen we alle informatie.