Objectenbibliotheek (OTL)

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations

Objectenbibliotheek (OTL)

post-thumb

Voor TenneT maken we een OTL voor alle objecten waarmee TenneT in Nederland en Duitsland elektriciteit distribueert. Distributie vanaf energiewinning tot aan de regionale netbeheerders.

Opdrachtgever: TenneT

Ontwikkeling van een OTL (uniforme objectenbibliotheek, vergelijkbaar met het GWSW, gebaseerd op linked data principes) voor alle objecten waarmee TenneT in Nederland en Duitsland elektriciteit distribueert. De OTL is een linked data model en is gebaseerd op diverse internationale standaarden. Via zelf ontwikkelde Python workflows worden de interne databases opgeroepen en omgezet in een gestandaardiseerde datastructuur. Hiermee verbetert TenneT de gegevensuitwisseling met derden, zoals aannemers, enorm.

Infralytics doet de projectleiding, het modelleerwerk en de afstemming met andere ontwikkelingen omtrent gegevensstandaardisatie.