Secretaris Rekenkamercommissie

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations

Secretaris Rekenkamercommissie

post-thumb

Als rekenkamercommissie doen we onderzoek naar het reilen en zeilen van het waterschap, waarin de volgende vraag centraal staat: wordt doelmatig beleid gevoerd?

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta

Mijn rol hierin, naast de secretarieële, is het uitvoeren van onderzoek via interviews en documentenanalyses, rapportage en presentatie van het onderzoek. De interviews worden in alle lagen van de organisatie uitgevoerd: buitenmedewerkers, managers, afdelingshoofden, directie en bestuurders. Op basis van de aanbevelingen probeert het waterschap haar koers te verbeteren.