Assetmanagementplan stuwen

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations

Assetmanagementplan stuwen

post-thumb

Voor het waterschap De Dommel is een assetmanagementplan gemaakt voor de peilregulerende kunstwerken, waarbij een belangrijk onderdeel de meerjarenonderhoudsplanning was. Weten wanneer welk onderhoud gepland wordt, is belangrijk om ‘van rennen naar rust’ te gaan.

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Op basis van aangeleverde objectgegevens, kengetallen voor onderhoud en locatiegegevens is een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt. Hiervoor hebben we software (Python workflows) gemaakt die de werklast voor alle objecten (in uren en kosten) voor de komende jaren visualiseert. Het waterschap is nu in staat om effecten van veranderingen in beschikbare fte’s, onderhoudsfrequenties, stuwtypen en locatiekenmerken direct uit te rekenen.